Beavers, woodpeckers and cranes during easter holidays.
 
Pictures made by one of our guests, thank you Joris!!!
 

HÄRLIGT! Våren har äntligen kommit till Edens Garden B&B.

 

Allt kommer tillbaka till livet! Naturen surrar, morrar, brummar, väser, gnissel och kvittrar! Varje år är det fascinerande att se och framför allt för att uppleva hur naturen återhämta sig efter den långa svenska vintern!

 
* Bilder: John de Jong
 

Svans Hällsjön - Picture Edo van Uchelen

Björksav är den sav som utvinns ur björkträd. Savtappning är en gammal svensk tradition som kom att bli vanlig under 1700- och 1800-talet. Även i Finland, de östeuropeiska länderna och i de flesta övriga länder där björken är vanlig, förekom, och förekommer, savtappning för olika ändamål, i mer eller mindre stor skala. Björksaven var förr ett viktigt vitamintillskott på vårvintern.

 

* Tappning av björksav ingår inte i allemansrätten;

 

* Björksav måste tappas under en viss tid av året, beroende på art och geografi. Generellt sett mellan vinterns uppbrott och knoppsprickningen på våren, när saven stiger som mest intensivt, vilket betyder ungefär en månads tid. Efter knoppsprickningen brukar saven få en bitter smak.

 

* Färsk björksav är mycket ömtålig. Även kyld, så håller den sig bara upp till 2-5 dagar. Hållbarheten kan förlängas genom infrysning;

 

* På grund av den korta skördetiden, björksavens ömtålighet och det arbetsintensiva förfarandet, kan priset på björksav vara mycket högt i vissa länder. Exempelvis i Japan kan man få betala upp till 500 kronor per liter!!!

 

* Björksaven innehåller, förutom vatten, främst kalium, kalcium, magnesium och socker. Sockerarterna i saven är huvudsakligen xylitol, även kallat björksocker, totalt 2-3 procent. Äppelsyra är den viktigaste syran i björksav och är varifrån den får sin syrliga smak. Utöver det innehåller saven proteiner, aminosyror och enzymer;

 

* Björksaven har haft en stor betydelse i den folkliga medicinen mot olika åkommor, såsom bot för lungsjukdomar, förkylningar, kolik och njursten, samt olika bristsjukdomar såsom skörbjugg. Linné ansåg att saven var en bra hostmedicin och ett utmärkt laxermedel. Tidigare forskningsrön från Lunds universitet har påvisat att savens naturliga beståndsdelar motverkar cancer.

 
* Källa: WiKiPedia
 
* Bilder: John de Jong
 

Copyright © 2019 | Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities