Valuta:

 • Alla priser på vår hemsida är i svenska kronor;
 • Vi tar inte emot andra valutor. Bankomat finns i Skultuna, Sala och Västerås;
 • Vi tar emot kortbetalningar (VISA/Maestro/Master-card);
 • Personer under 21 år kan inte boka/bo hos Edens Garden utan målsman(s) (underskrift).


Boende:

Nedanstående är en sammanfattning av våra befintliga bokningsvillkor:

 • 25% av hyran betalas senast 7 dagar efter bokningstillfället och resterande del 2 veckor före ankomstdag. Läs även avbokningsvillkoren nedan;
 • Ingår i hyrespris: Elektricitet & Värme, Vatten, biologisk tvål, radio-CD/stereo, TV med DVD spelare, köksutrustning, tillgång till trädgården, trädgårdsmöbler, broschyr material, kartor och turistinformation.
 • Hyresobjektets användning, såsom boende, inredning, tillhörande material och accessoarerna får brukas enligt avtalat arrangemang. Är hyrestagaren privatperson får det även brukas av person som tillhör dennes familj under förutsättning att hyrestagaren samtyckt härtill. Hyrestagaren får inte hyra ut objektet till någon annan.
 • Hyrestagaren ansvarar för att objektet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i befintligt skick. Uthyraren har rätt att besiktiga objektet under hyrestiden om han har skälig anledning att antaga att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger.
 • Hyresobjekt/boende måste lämnas städat enligt våra städningsföreskrifter. Städningen kan köpas, som kostar resp 650,- SEK. / 1495,- SEK. Städningssumman ingår alltid i bokningsbeloppet och definieras därmed som depositionsunderlag. Du få en checklista med tydliga punkter vad och hur ska städas. Vid utcheckningen kontollerar vi boendet enligt checklistan. Återbäringen av slutstädningssumma sker efter godkänd slutstädning. Därför kommer vi fråga om din bankuppgifter. Hyresvärden anlitar ett städningsföretag om hyresobjektet är nedsmutsat utöver det normala, dessa kostnader faktureras till hyresgästen. Om skador förekommer, kommer det att dokumenteras i bild-, skrift-, och kostnader faktureras till hyresgästen.
 • Vid bokningar för företag-, eller vistelse med mer än 4 resp 8 personer under dagtid gäller en depositionsbelopp på 1500 SEK resp 3500 SEK. Vid skador kontaktas försäkringsbolag.
 • OBS! Boendet är inget festlokal.
 • Uthyrarens hävningsrätt: Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet om:
  1. Objektet utsätts för onormalt slitage eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
  2. Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intressen för uthyraren.
 • Ankomst – avgång: Ankomst lördagar från kl 15:00, avgång lördagar senast kl 10:00 (övriga dagar/tider är möjligt, dock sker det alltid i samspråk med uthyraren).
 • Rökning inomhus är förbjudet, fimpar utomhus enbart i angivna askkopp. Skor inomhus är ej tillåtet, använd gärna våra tofflor. Husdjur enbart efter överenskommelse med uthyrare.

 • Preliminära bokningar:

 • OBS! Att göra preliminära bokningar är inte möjligt, dock du kan avboka din bokning utan avgift inom 7 dagar från bokningstillfället. Därefter gäller avbokningskostnader enligt våra avbokningsvillkoren som du får av oss per e-post vid bokningstillfällen.

 • Avbokning:

  • Avbokning kan ske utan kostnad fram till 7 dagar från bokningstidspunkten. Avbokningen sker alltid via e-post. Du som kund är själv ansvarig för att hantera avbokningen. Om avbokning inom den 7 dagars tidsram önskas, kontakta du Edens Garden genast via e-post. Vid avbokning utanför den 7 dagars tidsram inträder nedanstående regler, oavsett anbetalningen är utförd eller inte utförd;
  • Avbokningar 8 dagar från bokningstillfället och 55 dagar före ankomst debiteras 10% av hyressumman;
  • Vid avbokning 8 veckor före ankomstdag betalar du 25% av hyressumman;
  • Vid avbokning 6 veckor före ankomstdag betalar du 50% av hyresumman;
  • Vid avbokning 4 veckor före ankomstdag betalar du 75% av hyressumman;
  • Vid avbokning 2 veckor före/inom ankomstdag betalar du hela hyressumman.
  • OBS: Avbokning med s.k. ‘Last Minute’ / ‘Sista Minuten’ är inte möjligt !!! Definition ‘Sista Minuten’ / ‘Last Minute’ = inom 7 dagar före ankomstdagen.


  Ändra din bokning / uppgradera:

 • I händelse av en förändring beräknar vi en avgift på 250,- kronor i din ursprungliga bokning.
 • Om vi bestämmer oss för att uppgradera ditt boende av någon anledning, tar vi inte ut ett högre pris eller extra avgifter. Men om det är önskvärt att stanna längre i den uppgraderade boende, då kommer vi att debitera det ordinarie pris för den uppgraderade boende.

 • Avbokning på grund av sjukdom / oförutsedda händelser:

  På grund av oförutsedda omständigheter, är det möjligt att avboka upp till 75% av det totala beloppet. Med oförutsedda omständigheter, hänvisar vi till;

  • Dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka / make, sambo, dina eller partners föräldrar, barn eller syskon.
  • Oväntad och allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att genomföra din besök hos Edens Garden.
  • Du behöver att stryrka anledningen om avbokning med ett intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Ett läkarintyg ska visas diagnos, datum för första läkarbesök och anledningen till varför du är förhindrad att resa. Intyget skall utfärdas innan ankomstdatum.
  • För att du ska få dina återbetalning måste orsaken till avbeställning vara akut, oförutsedd, oväntad och av sådan art som hindrar dig från att utföra din resa till Edens Garden. Det betyder att om du till exempel inte har de resehandlingar som krävs för resan, kommer det inte betraktas som ett giltigt skäl till avbokning.


  Material / Aktiviteter:

 • Hyresobjektets användning. Objektet får enbart användas i området där uthyrare hänvisas till.  Är hyrestagaren privatperson får objektet även brukas av person som tillhör dennes familj under förutsättning att hyrestagaren samtyckt härtill. Hyrestagaren får inte hyra ut objektet till annan.
 • Hyrestagaren ansvarar för att objektet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i befintligt skick. Uthyraren har rätt att besiktiga objektet under hyrestiden om han har skälig anledning att antaga att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger.
 • Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för förlust av eller skada på objektet och assessorerna under hyrestiden. Hyrestagarens ansvar bortfaller dock om denne gör sannolikt att han/hon inte varit vårdslös. För den betalningsskyldighet som kan drabba uthyraren i hans/hennes egenskap av objektets ägare, exempelvis beroende på överträdelse av allemansrättens bestämmelser, svarar hyrestagaren gentemot uthyraren.
 • Hyrestagaren har ansvar att återlämna objektet enligt avtal i samma skick. Uthyraren har rätt att behålla, även fakturera en depositionsavgift i det fall där objekten ej återlämnats i tid eller om objektet skadats på otillbörligt sätt och där skadan skett genom försumlighet. Beror det försenade återlämnandet på oförutsedda omständigheter, som hyrestagaren inte kan taga i beräkning vid avtalets ingående, har uthyraren inte rätt till sådan ersättning.
 • Uthyrningen av objektet sker alltid inklusive säkerhetsutrustning. Använd alltid denna säkerhetsutrustning för ditt eget skull! För barn upp till 16 år det obligatoriskt att använda medgiven säkerhetsutrustning!

 • Har du fler frågor?
  Var god kontakta oss > klicka här <

Copyright © 2018 | Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities