Valuta:

 • Alla priser på vår hemsida är i svenska kronor;
 • Vi tar inte emot andra valutor. Bankomat finns i Skultuna, Sala och Västerås;
 • Vi tar emot kortbetalningar (VISA/Maestro/Master-card);
 • Personer under 21 år kan inte boka/bo hos Edens Garden utan målsman(s) (underskrift).


Boende:

Nedanstående är en sammanfattning av våra befintliga bokningsvillkor:

 • 25% av hyran betalas senast 7 dagar efter bokningstillfället och resterande del 2 veckor före ankomstdag. Läs även avbokningsvillkoren nedan;
 • Ingår i hyrespris: Elektricitet & Värme, Vatten, biologisk tvål, radio-CD/stereo, TV med DVD spelare, köksutrustning, tillgång till trädgården, trädgårdsmöbler, broschyr material, kartor och turistinformation.
 • Hyresobjektets användning, såsom boende, inredning, tillhörande material och accessoarerna får brukas enligt avtalat arrangemang. Är hyrestagaren privatperson får det även brukas av person som tillhör dennes familj under förutsättning att hyrestagaren samtyckt härtill. Hyrestagaren får inte hyra ut objektet till någon annan.
 • Hyrestagaren ansvarar för att objektet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i befintligt skick. Uthyraren har rätt att besiktiga objektet under hyrestiden om han har skälig anledning att antaga att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger.
 • Hyresobjekt/boende måste lämnas städat enligt våra städningsföreskrifter. Städningen kan köpas, som kostar resp 650,- SEK. / 1495,- SEK. Städningssumman ingår alltid i bokningsbeloppet och definieras därmed som depositionsunderlag. Du få en checklista med tydliga punkter vad och hur ska städas. Vid utcheckningen kontollerar vi boendet enligt checklistan. Återbäringen av slutstädningssumma sker efter godkänd slutstädning. Därför kommer vi fråga om din bankuppgifter. Hyresvärden anlitar ett städningsföretag om hyresobjektet är nedsmutsat utöver det normala, dessa kostnader faktureras till hyresgästen. Om skador förekommer, kommer det att dokumenteras i bild-, skrift-, och kostnader faktureras till hyresgästen.
 • Vid bokningar för företag-, eller vistelse med mer än 4 resp 8 personer under dagtid gäller en depositionsbelopp på 1500 SEK resp 3500 SEK. Vid skador kontaktas försäkringsbolag.
 • OBS! Boendet är inget festlokal.
 • Uthyrarens hävningsrätt: Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet om:
  1. Objektet utsätts för onormalt slitage eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
  2. Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intressen för uthyraren.
 • Ankomst – avgång: Ankomst lördagar från kl 15:00, avgång lördagar senast kl 10:00 (övriga dagar/tider är möjligt, dock sker det alltid i samspråk med uthyraren).
 • Rökning inomhus är förbjudet, fimpar utomhus enbart i angivna askkopp. Skor inomhus är ej tillåtet, använd gärna våra tofflor. Husdjur enbart efter överenskommelse med uthyrare.

 • Preliminära bokningar:

 • OBS! Att göra preliminära bokningar är inte möjligt, dock du kan avboka din bokning utan avgift inom 7 dagar från bokningstillfället. Därefter gäller avbokningskostnader enligt våra avbokningsvillkoren som du får av oss per e-post vid bokningstillfällen.

 • Avbokning:

  • Avbokning kan ske utan kostnad fram till 7 dagar från bokningstidspunkten. Avbokningen sker alltid via e-post. Du som kund är själv ansvarig för att hantera avbokningen. Om avbokning inom den 7 dagars tidsram önskas, kontakta du Edens Garden genast via e-post. Vid avbokning utanför den 7 dagars tidsram inträder nedanstående regler, oavsett anbetalningen är utförd eller inte utförd;
  • Avbokningar 8 dagar från bokningstillfället och 55 dagar före ankomst debiteras 10% av hyressumman;
  • Vid avbokning 8 veckor före ankomstdag betalar du 25% av hyressumman;
  • Vid avbokning 6 veckor före ankomstdag betalar du 50% av hyresumman;
  • Vid avbokning 4 veckor före ankomstdag betalar du 75% av hyressumman;
  • Vid avbokning 2 veckor före/inom ankomstdag betalar du hela hyressumman.
  • OBS: Avbokning med s.k. ‘Last Minute’ / ‘Sista Minuten’ är inte möjligt !!! Definition ‘Sista Minuten’ / ‘Last Minute’ = inom 7 dagar före ankomstdagen.


  Ändra din bokning / uppgradera:

 • I händelse av en förändring beräknar vi en avgift på 250,- kronor i din ursprungliga bokning.
 • Om vi bestämmer oss för att uppgradera ditt boende av någon anledning, tar vi inte ut ett högre pris eller extra avgifter. Men om det är önskvärt att stanna längre i den uppgraderade boende, då kommer vi att debitera det ordinarie pris för den uppgraderade boende.

 • Avbokning på grund av sjukdom / oförutsedda händelser:

  På grund av oförutsedda omständigheter, är det möjligt att avboka upp till 75% av det totala beloppet. Med oförutsedda omständigheter, hänvisar vi till;

  • Dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka / make, sambo, dina eller partners föräldrar, barn eller syskon.
  • Oväntad och allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att genomföra din besök hos Edens Garden.
  • Du behöver att stryrka anledningen om avbokning med ett intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Ett läkarintyg ska visas diagnos, datum för första läkarbesök och anledningen till varför du är förhindrad att resa. Intyget skall utfärdas innan ankomstdatum.
  • För att du ska få dina återbetalning måste orsaken till avbeställning vara akut, oförutsedd, oväntad och av sådan art som hindrar dig från att utföra din resa till Edens Garden. Det betyder att om du till exempel inte har de resehandlingar som krävs för resan, kommer det inte betraktas som ett giltigt skäl till avbokning.


  Material / Aktiviteter:

 • Hyresobjektets användning. Objektet får enbart användas i området där uthyrare hänvisas till.  Är hyrestagaren privatperson får objektet även brukas av person som tillhör dennes familj under förutsättning att hyrestagaren samtyckt härtill. Hyrestagaren får inte hyra ut objektet till annan.
 • Hyrestagaren ansvarar för att objektet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i befintligt skick. Uthyraren har rätt att besiktiga objektet under hyrestiden om han har skälig anledning att antaga att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger.
 • Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för förlust av eller skada på objektet och assessorerna under hyrestiden. Hyrestagarens ansvar bortfaller dock om denne gör sannolikt att han/hon inte varit vårdslös. För den betalningsskyldighet som kan drabba uthyraren i hans/hennes egenskap av objektets ägare, exempelvis beroende på överträdelse av allemansrättens bestämmelser, svarar hyrestagaren gentemot uthyraren.
 • Hyrestagaren har ansvar att återlämna objektet enligt avtal i samma skick. Uthyraren har rätt att behålla, även fakturera en depositionsavgift i det fall där objekten ej återlämnats i tid eller om objektet skadats på otillbörligt sätt och där skadan skett genom försumlighet. Beror det försenade återlämnandet på oförutsedda omständigheter, som hyrestagaren inte kan taga i beräkning vid avtalets ingående, har uthyraren inte rätt till sådan ersättning.
 • Uthyrningen av objektet sker alltid inklusive säkerhetsutrustning. Använd alltid denna säkerhetsutrustning för ditt eget skull! För barn upp till 16 år det obligatoriskt att använda medgiven säkerhetsutrustning!

 • Edens Garden B&B, Cottages and Tourist Activities reserves the right to change times, prices, payment, booking or discount conditions at will. Prices for coming seasons are always preliminary and are subject to change.


Skydd av dina personuppgifter (GDPR) - På engelska. Svensk text följer inom kort


Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities is responsible for the processing of your personal data as shown in this privacy statement.


Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities is located in:
Address: Hällsjö 108
Postal code and town: 72692 Skultuna
Country: Sweden
Contact details:
John de Jong
E-mail: info@edensgarden.se
Phone: +46706818987
VAT number: SE680605187301


Personal data that we process:

Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities processes your personal data by using our services and / or by providing it to us yourself.


Below is an overview of the personal data we process:
- First and last name;
- Address data;
- Phone number;
- E-mail address;
- In some cases a bank account number / IBAN-BIC data;


Special and / or sensitive personal data that we process:

Our website and / or our service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@edensgarden.se, then we will delete this information.


For what purpose and on the basis of which we process personal data:

Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities processes your personal data for the following purposes:
- Handling your booking;
- Handling your payment;
- You can call or e-mail if necessary to carry out our services;
- We do not send newsletters;
- We do not send offers in paper-, or electronic form;
- We are not responsible for your data handling if you have booked through other booking channels, such as Booking.com, BelVilla, HomeAway etc.
- If you want to stay informed about our company, you have to do this on your own initiative. You can follow us on social media platforms such as Facebook, Instagram and / or via our blog on our website www.edensgarden.se.


Automated decision-making:

Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities does not take decisions based on automated processing on matters that may have consequences for persons. This concerns decisions that could be taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities).


How long we store personal data:

Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for personal data:


Personal data as described above have a storage period of a maximum of 2 years for managing your booking process and possible re-bookings from your side whereby we can therefore reuse your data for convenience. After the expiry of this period we will delete the data.


Sharing personal data with third parties:

Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities provided exclusively to third parties and only in consultation with you and / or if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. An example may be that we ask your permission to use your e-mail address for a review site such as TripAdvisor.


Cookies, or similar techniques, that we use:
Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities does not use cookies or similar techniques.


View, modify or delete data:

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you.


You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@edensgarden.se.


To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but no later than four weeks, at your request.


Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Swedish Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://www.datainspektionen.se/in-english/


How we protect personal data:

Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of abuse, please contact us at info@edensgarden.se.


Har du fler frågor?
Var god kontakta oss > klicka här <

Copyright © 2019 | Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities