Svartadalen. Svartådalen, Black River Valley

Syftet med Svartådalens Bygdeutveckling är att skapa en organisation som kan verka för en levande landsbygd, med öppna landskap och fler arbetstillfällen. Där både människor och naturen mår bäst.

Svartadalen. Svartådalen, Black River Valley

 

Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk förening som bildades 20 februari 2002. Syftet är att skapa en demokratisk plattform för arbetet kring landsbygdsutveckling
i Västerfärnebo och Fläckebo socknar. Ett arbete som tagit fart officiellt ett år tidigare i och med ett informationsmöte vid Fläckebo hembygdsförenings årsmöte i Fläckebo i februari 2001. Föreningen vänder sig till andra föreningar och företag i Svartånbygden.

 

Svartådalen där Sverige är som vackrast…

Svartådalens våtmarker är klassade som internationellt betydelsefulla för en rad flyttfåglar och ingår i EU:s nätverk av värdefulla naturområden: Natura 2000, samt är utnämnt som Ramsar-område av den Internationella våtmarkskonventionen.

 

Svartådalen med dess omgivningar av våtmarker och ängar ingår i detta område, som Svartåns långsamma flöde regelbundet översvämmar.

 

Svartådalen i Västmanland är leende, svensk jordbruksbygd med ett sjösystem som binds samman av den slingrande Svartån. Här finns såväl badsjöar som fiskesjöar och fågelrikavåtmarker. Området är känt för sitt fågelliv som lockar besökare från tidig vår till sen höst. Vårrastningen av tusentals svanar och höstens tranor, bjuder lika lättillgängliga som storslagna naturupplevelser. För de specialintresserade är havsörn, kornknarr, svarttärna och storspov några av områdets exklusiva invånare.
 
Svartådalen går utmärkt att utforska via kanot, cykel, ridning eller vandring. Bra fiske och möjligheter att komma nära vilt som älg och bäver.
 
Ebba Brahes lusthus på Braheholmen i Fläcksjön och runstenen med Sveriges äldsta kända, skriftliga kvinnohyllning; Odendisastenen, är två av områdets mest kända historiska objekt.
 
I Västerfärnebo samlas upp till ett par tusen besökare den sista lördagen i juli för den årliga dragspelsstämman. 

 
Hälleskogsbrännan – Den stora skogsbranden i Västmanland 2014

Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 var en skogsbrand som bröt ut 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det var den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet med 13800 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer. Räddningsinsatsen avslutades officiellt den 11 september..

 

Nu kan du boka guidade turer >> klicka här << .

 

Mer info om Svartådalen hittar du här…

Copyright © 2019 | Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities