Naturens BästaEdens Garden’s miljöpolicy har 11 grundregler:
  1. Att förbereda våra gäster inför mötet med känsliga ekosystem, geologiskt känsliga områden samt växter och djur och även informera dem hur man bäst undviker skadegörelse under besök i ömtåliga naturområden.
  2. Att utföra ute aktiviteter med ett mindre antal gäster för att minimera miljöpåverkan och för att kunna ha uppsikt över gruppen.
  3. Att undvika platser som kan ta skada av för stort antal besökare.
  4. Att vi utbilda oss själva i hur man undviker negativ miljöpåverkan under vistelse på Edens Garden och omnejden, samt främja ett hänsynsfullt miljötänkande i allt arbete på och runtom Edens Garden.
  5. Att utbilda oss själva i ekologi, geologi, växter och djur, utrustning, säkerhet, lokala sedvänjor. Att informera våra gäster om de skador som uppstår i känsliga naturområden vid samlande av t ex stenar eller växter.
  6. Att arbeta tillsammans med lokalbefolkning-, företag-, och berörda myndigheter för att främja ett sunt miljöarbete inom Svartådalen, på Edens Garden’s gård (Hällsjö gård), och under alla aktiviteter.
  7. Att följa ekologiskt hållbara rutiner för återvinning och sophantering.
  8. Att utnyttja förnyelsebara energikällor samt att använda lokalt framställda produkter enbart eller/och helst av ekolokist kvalitet.
  9. Att noga beakta miljöpåverkan och ekologiska konsekvenser av våra byggnader, och ute aktiviteter. Hänsyn till miljön har varit en betydande del i renoveringen av Edens Garden’s gård (Hällsjö gård) sedan företag startades under år 2006.
  10. Att välja befintliga miljöer och byggnader (t.ex. Braheholmen, Fläckebo’s hembygdesgård m.m.) under bl.a. våran kanotturer med hänsyn till konsekvenser för lokalmiljön.
  11. Att utvidga Edens Gardens miljötänkande genom att uppmuntra gäster till att stödja lokala entreprenör, som t ex delta i aktiviteter hos lokala entrepronör-, köpa ekolokiska produkter, köpa lokal producerade hantverk.
Copyright © 2019 | Edens Garden Bed & Breakfast, Cottages and Tourist Activities