GDPR

GDPR

Edens Garden Bed & Breakfast, Stugor och turist aktiviteter är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter enligt nedan. Vi mottar dina personuppgifter genom att du använder våra tjänster eller genom att du skickar dem till oss när du bokar. Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi behandlar: • För- och efternamn • Adressuppgifter • Telefonnummer • E-postadress • I vissa fall bankkontonummer/IBAN-BIC-data. Edens Garden avser inte att samla in data om besökare på hemsidan som är yngre än 16 år om de inte har tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi har dock inget sätt att kontrollera om en besökare är under 16 år. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att vara inblandade i sina barns onlineaktiviteter för att förhindra att data samlas in utan föräldrars/vårdnadshavares medgivande. Om du tror att vi har personuppgifter för en minderårig utan detta samtycke, kontakta oss via info@edensgarden.se så ser vi till att ta bort all information om personen.

Syftet med personuppgifterna

Edens Garden behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: • Hantering av din bokning • Hantering av din betalning Vi kommer inte att skicka nyhetsbrev, erbjudanden eller annan information om Edens Garden. Vi är inte ansvariga för din personuppgiftshantering om du har bokat genom andra bokningskanaler såsom booking.com, BelVilla eller HomeAway. Automatiserat beslutsfattande Edens Garden tar inga beslut baserade på automatisk bearbetning av frågor som kan få konsekvenser för personer. Detta gäller beslut som kan tas av datorprogram eller system, utan att involvera en person (till exempel en av oss på Edens Garden).

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi på Edens Garden lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå det syfte som dina uppgifter samlats in för. Hos Edens Garden har personuppgifter har en lagringsperiod på 2 år. Detta för att kunna hantera din bokning och eventuella ombokningar från kundens sida, varigenom vi kan återanvände fina uppgifter för enkelhetens skull. Efter 2 år tar vi bort all data. Dela personuppgifter med tredje part Edens Garden delar endast uppgifter med tredje part i samråd med dig som kund, om det är nödvändigt för att kunna genomföra vårt avtal med dig eller för att följa en lagstadgad skyldighet. Till exempel kan det vara att vi ber om din tillåtelse att använda din e-postadress för en recensionssida såsom TripAdvisor. Cookies Edens Garden använder inte cookies eller liknande tekniker.

Visa, korrigera eller radera data

Du har rätt att visa, korrigera eller radera dina personuppgifter hos oss. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycker till databehandling, motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter hos Edens Garden och du har rätt till överföringen av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan skicka en begäran till oss om att få dina personuppgifter, som är lagrade hos oss, skickade till dig eller en annan organisation som du bestämmer. Du kan skicka en begäran om åtkomst, korrigering, radering eller dataöverföring av dina personuppgifter, begäran om återkallande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till info@edensgarden.se För att säkerställa att begäran har gjorts av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt ID bifogat i din begäran. Gör ditt passfoto, MRZ (Maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner på passet), passnummer och personnummer svart i denna kopia för att skydda din integritet. Vi svarar så snabbt som möjligt på din begäran, men senast inom 4 veckor. Vi på Edens Garden vill också påpeka att du kan anmäla klagomål hos Datainspektionen, www.datainspektionen.se

Hur vi skyddar personuppgifter

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskade upplysningar och obehörig korrigering. Om du har intrycket att dina uppgifter inte är säkra eller om du ser tecken på missbruk av dina personuppgifter, kontakta oss på info@edensgarden.se

Ser du något som passar dig?