Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Vi på Edens Garden värnar om naturen och miljön och försöker alltid att hitta nya sätt att arbeta miljövänligt. Därför har vi satt upp en miljöpolicy som vi följer och uppmanar våra gäster att följa för att ta hand om naturen på bästa sätt.

Edens Gardens miljöpolicy, våra 11 grundläggande regler: 1). Vi informerar alla våra gäster om möte med känsliga ekosystem, geologiska formationer, inhemska växter, och djur. Vi informerar våra gäster för att minimera eventuella negativa effekter när du besöker dessa känsliga områden. 2). Våra aktiviteter är gruppturer i liten storlek för att minimera vår miljöpåverkan. 3). Vi undviker trånga, överbesökta och miljöförstörda platser. 4). Vi deltar och utbildar oss hur vi kan minska miljöpåverkan.

5). Vi lär oss oss grundligt om ekologi, geologi, växter och djur, utrustning, säkerhet, lokala metoder och miljöpolitik. 6). Varna gästerna speciellt om att inte plocka växter eftersom deras borttagning kan medföra skador på känsliga växtplatser. 7). Vi samarbetar med lokalbefolkningen, företag och alla lämpliga myndigheter för att främja sund miljö vid Edens Garden och dess omgivning. 8). Vi följer ekologiska metoder för återvinning, avfallshantering, använder förnybara resurser och lokalt producerade ekologiska produkter.

9). Vi är medvetande där miljöpåverkan för byggnader, spår och turer kan förekomma (exempel Braheholmen). 10). Miljöpåverkan har varit en stor del av planeringen för vår verksamhet och deras inverkan på det lokala miljö. 11). Edens Gardens engagerar sig för naturskydd genom att uppmuntra gäster att bidra till medvetandet om natur, samt att vi stödjer naturskyddsföreningar m.m.

Ser du något som passar dig?